Hadis-i Şerif / Hadis Sitesi - Hadis Penceresi - Cabir İbnu Semure
Hadis-i Şerif / Hadis Sitesi - Hadis Penceresi

Hadis No: 2296
Ravi: Cabir İbnu Semure

Ben, Resulullah (sav)'la yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashabı ona şiirler okuyor, cahiliye devriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resulullah (sav) da sakitane onları dinlerdi. Bazan (anlatılanlara) onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu."

Hadis-i Şerif / Hadis Sitesi - Hadis Penceresi
http://www.hadispenceresi.tk

Hadis'in adresi:
http://www.hadispenceresi.tk/modules.php?name=KutubiSitte&h_op=hadisdetay&hid=2296